2. te bekostigen moet er wel op veel

2. Wat denk je van de
financiering? Geeft naast getallen ook een toelichting.
Het basisinkomen zal een grote investering worden. Nederland heeft momenteel
ongeveer 13,5 miljoen inwoners boven de 18. Om deze allemaal een basisinkomen
te verstrekken zal rond de 160 miljard euro nodig zijn. Desondanks het wel een
risico teweegbrengt wegens het grote financieringsbedrag, is het basisinkomen
te financieren. Om deze grote uitgave te bekostigen moet er wel op veel plekken
bespaard worden. De overheid zou mogelijk de sociale zekerheid kunnen schrappen
met invoering van het basisinkomen. Dit zal 78 miljard euro besparen, in
aanvulling van dat bedrag zou de overheid ook nog andere toeslagen kunnen
schrappen en besparen op de bureaucratie. De loonbelastingen en de BTW tarieven
zullen ook fors omhoog moeten.

3. Hoe lost de vereniging voor het
basisinkomen het tekort op?

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

De
vereniging basisinkomen hebben drie verschillende voorstellen voor een basis
inkomen voor volwassenen. Een beperkt basisinkomen van 750€ per maand, een
basisinkomen van 1.100€ per maand en een groot basisinkomen van 1.400€ per
maand. Voor kinderen tot 18 jaar zal het 200€ bedragen en voor jongvolwassenen
750€ per maand. De bruto kosten voor de lage variant zullen 129,9 miljard zijn
vergeleken de hoge variant 229,0 miljard. Om dit te financieren zullen meerdere
bezuinigingen worden doorgevoerd. De kinderbijslag zal worden afgeschaft, de
uitkeringen lager dan het basisinkomen zullen vervallen, het BTW tarief word
veranderd in een standaardtarief van 25%. Verder zullen de belastingtarieven
worden aangepast naar 3 schijven; 25%, 49% en 60%. Door de invoeringen van het
basisinkomen zullen ook bepaalde toeslagen worden afgeschaft zoals huurtoeslag
en zorgtoeslag. Ook zal er bespaart worden op de uitvoeringskosten doordat de
meeste uitkeringen komen te vervallen. Verder zal de arbeidskorting
gedeeltelijk worden afgeschaft, de algemene heffingskorting komt te vervallen,
de hypotheekrente wordt afgeschaft evenals de hypotheekrente aftrek en de
zelfstandige aftrek. De milieuheffingen zullen worden verdubbelt en de
werkgeversbijdrage worden verhoogt. Ook zullen er maatregelen worden getroffen
om ervoor te zorgen dat grootverdieners en bedrijven zich niet aan belasting
kunnen onttrekken. Tot slot zullen er nog kleine besparing worden toegevoegd
mochten de eerdere niet toereikend zijn, zoals afschaffing laatste restanten
studiefinanciering, invoering belasting op cannabis en afschaffing van
subsidies.

 

4. Wat is de uitslag
van het referendum in Zwitserland?
De Zwitsers wijzen het basisinkomen af in het toen gehouden referendum
volgens NRC-handelsblad.

5. Zoek op wat op dit moment in een aantal
gemeentes in Nederland (ongeveer) gedaan wordt volgens de regels van het
basisinkomen.

Er zijn
momenteel vijf gemeentes die toestemming hebben om af te wijken van de
participatie wet. Deze gemeente zijn Groningen, Ten Boer, Wageningen, Tilburg
en Deventer. Mensen hoeven dus niet meer verplicht een tegenprestatie te
leveren. Het experiment maakt verschillende groepen. Een groep die inkomsten
van werk mogen houden zonder dat dit gekort word op hun uitkering. Een tweede
groep krijgt minder verplichtingen opgelegd en de derde groep krijgt intensieve
begeleiding.

 

De gemeente
Terneuzen wilde vorig jaar gaan experimenteren met een basisinkomen van 993€ in
de maand zonder enige tegenprestatie. Omdat dit stress zou verminderen waardoor
er meer participatie zou komen in de samenleving. Dit project is afgeblazen
doordat er geen vergunning werd vertrekt door het ministerie van Sociale zaken
omdat het in strijd zou zijn met de participatie wet.

x

Hi!
I'm Freda!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out